Vimpelin Lakeaharjulle rakennettava talvilajien harjoittelu- ja kilpailukeskus on Sport Center Lakis ry:n hallinnoima investointihanke. Keskus tulee täyttämään hiihdon ja ampumahiihdon kansainvälisen tason vaatimukset. Keskukseen rakentuu suorituspaikat niin kilpaurheilijoille kuin lajien harrastajillekin. Hankkeen rahoittajina ovat Ely-keskus, Vimpelin kunta, Alajärven kaupunki, Lappajärven kunta ja Soinin kunta sekä yritykset ja yksityiset tahot.

Hankkeen aikataulu ja toimenpiteet:

2013

  • Ampumarata käyttökuntoon
  • Uutta latua rakennetaan noin 5km

2014

  • Latureitin viimeistely
  • Osalle ladusta (n. 1,5km) asfaltointi

Tulevaisuus

Asfaltoitua rullasuksihiihtorataa laajennetaan, jonka jälkeen alueella on mahdollista pitää myös korkeatasoisia kesäkilpailuja. Rullasuksihiihtoradan kokonaispituus tulee olemaan n. 4km. Tällöin radassa on mukana n. 1,3km yhtämittainen nousu (korkeusero n. 80m). Keskusta on tarkoitus täydentää huoltorakennuksella, jossa on suunniteltu olevan mm. toimisto-, ravintola-, suksihuolto- ja pesutiloja sekä mahdollisesti myös yöpymistiloja.

Kysy lisätietoja:

Markku Koivumäki
Sport Center Lakis ry
0400 473 105